Lietvedis

Price:

Course Features

 • Course Duration: 40 dienas
 • Category:
 • Students: 0
 • Certificate: Yes
 • Location: Raiņa bulvāris 25, Rīga
 • Language: English
 • Lesson: 0
 • Viewers: 82
 • Prerequisites: No
 • Skill Level: beginner
 • Course Capacity: 10
 • Start Course: 09/18/2017

Descriptions

Programmas mērķis

Sniegt kvalificētu un kvalitatīvu apmācību, lai sagatavotu kvalificētus lietvežus darbam valsts vai privātos uzņēmumos un iestādēs, pašvaldībās un pašvaldību iestādēs, sabiedriskās vai reliģiskās organizācijās, kas spēj veikt dokumentu noformēšanu, reģistrēšanu, uzskaiti, sadali, nosūtīšanu, veidot lietas saskaņā ar lietu nomenklatūru, sagatavot oriģināla atvasinājumus, kā arī atbildēt uz korespondencēm un sazināties ar klientiem savas kompetences ietvaros, izmantojot datortehniku un citus līdzekļus.

 

Iegūtas prasmes un zināšanas noderēs:

Apmācību procesā iegūtās zināšanas ļaus:
1. pārzināt uzņēmuma struktūru un darba organizācijas procesus;
2. lietot datortehniku lietvedības vajadzībām;
3. pareizi klasificēt un un kārtot dokumentus;
4. izstrādāt uzņēmuma lietu nomenklatūru;
5. veikt darba pienākumus atbilstoši ugunsdrošības, vides aizsardzības, darba aizsardzības noteikumu prasībām;

6. izstrādāt un noformēt pārvaldes dokumentus;

7. sastādīt arhīva izziņas;

8. veikt dokumentu saņemšanu, nosūtīšanu, noformēšanu, reģistrēšanu, uzskaiti.

Mācību metodes:

Lekcijas, diskusijas, grupu darbs, praktisks darbs

Par lietvežiem

 

Lietvedis nodrošina dokumentu apriti uzņēmumā – sagatavo, noformē, reģistrē, uzskaita, sadala un  tos nosūta, sagatavo dokumenta atvasinājumus, pārzina un nodrošina dokumentu arhivēšanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām, izmantojot informācijas tehnoloģijas un biroja tehniku, pārzina uzņēmuma struktūru, spēj sazināties gan ar uzņēmuma darbiniekiem, gan ar klientiem savas kompetences ietvaros.

Izglītības programmas:

veids – profesionālās tālākizglītības programma

nosaukums – adminstratīvie un sekretāra pakalpojumi

īstenošanas ilgums – 640 stundas

kods – 30T 34601 1

piešķiramā kvalifikācija – lietvedis

 

 

Lessons

Jauna grupa

 • Lesson 3.1
  Apaksgrupa

Course Reviews

Based On 0 Review
0
overall
5 stars
0%
0
4 stars
0%
0
3 stars
0%
0
2 stars
0%
0
1 stars
0%
0

Be the first to review “Lietvedis”

There are no reviews yet.