Latviešu valoda augstākajam līmenim

Price:

Course Features

 • Course Duration:
 • Category:
 • Students: 0
 • Certificate: No
 • Location:
 • Language:
 • Lesson: 0
 • Viewers: 32
 • Prerequisites: No
 • Skill Level:
 • Course Capacity: 50
 • Start Course:

Descriptions

Programmas mērķis :

Izglītības procesa rezultātā dot izglītojamajam iespēju apgūt zināšanas un prasmes saziņai darba vidē un konkrētās ikdienas situācijās, spēt sarunāties un brīvi lietot valodu.

Programmas uzdevumi :

1.apgūt ar darbu saistītās tēmas;

2.attīstīt un nostiprināt zināšanas un prasmes darba komunikācijai;

3. lietot praksē iegūtās zināšanas sadzīves komunikācijai

Mācību metodes:

Lekcijas, diskusijas, demonstrēšana, grupu darbs, praktiskais darbs.

Profesionālās izglītības programmas apguves kvalitātes novērtēšana: 

Izglītojamie, kuri apguvuši izglītības programmu, ieguvuši nepieciešamo zināšanu un prasmju vērtējumu “ieskaitīts” visās mācību priekšmetu tēmās un nokārtojuši profesionālās pilnveides izglītības programmas noslēguma pārbaudījumu, saņem apliecību par profesionālās pilnveides izglītības programmas apguvi.

 

Izglītības programmas:

veids – neformālās izglītības programma

nosaukums -latviešu valoda atbilstoši augstākajam valodas prasmes līmenim C(C1;C2)

īstenošanas ilgums – 150 stundas

izglītības dokuments, kas apliecina apguvi – apliecība par profesionālās pilnveides izglītības programmas apguvi

Tālākās izglītības iespējas :

Iespēja turpināt izglītību citās profesionālās izglītības programmās.

 

Course Reviews

Based On 0 Review
0
overall
5 stars
0%
0
4 stars
0%
0
3 stars
0%
0
2 stars
0%
0
1 stars
0%
0

Be the first to review “Latviešu valoda augstākajam līmenim”

There are no reviews yet.